TÜV sertifikat kvaliteta

TÜV SÜD GROUP, najveći nemački TÜV sa sedištem u Minhenu, osnovan je 1866. godine, i od tada stvara povećanu sigurnost i dodatu ekonomsku vrednost u okruženju gde deluje. Prisutni smo na preko 600 lokacija širom sveta gde trenutno sarađujemo sa 5,5 miliona klijenata. TÜV SÜD GROUPje partner sa sveobuhvatnim industrijskim znanjem, čiji timovi stručnjaka omogućavaju podršku kroz partnerski odnos, ostvarujući optimizaciju tehnologija, sistema i proizvoda.

TÜV SÜD GROUP pruža svoje tehničkih usluge kroz poslovne segmente INDUSTRY, MOBILITY i CERTIFICATION u kojima radi preko 15000 vrsnih stručnjaka. Koristeći 145 - godišnje iskustvo, danas je svetski lider u oblasti bezbednosti i kvaliteta.

TÜV SÜD promoviše i podstiče povećanje znanja kroz podršku privrednim subjektima u prilagođavanju evropskom zakonodavstvu i ispunjavanju zahteva evropskih i drugih standarda pri izvozu njihovih proizvoda i usluga u inostranstvo. Konstantan razvoj industrije i novih tehnologija zahteva da sprovođenje složenih ispitivanja dolazi do našeg preduzeća. Shodno tome, planiramo razvoj naših resursa kako bismo ubuduće bili spremni za vršenje najsloženijih usluga u oblasti novih tehnologija, po čemu je kompanija TÜV SÜD globalno poznata.

TÜV SÜD, Vaš je partner u sertifikaciji sistema upravljanja na područjima kvaliteta, životne sredine, zaštite zdravlja na radu, sigurnosti na radu, automobilske industrije, informacione tehnologije, zdravstva.

  • ISO 9001 - Kvalitet
  • ISO 14001- Životna sredina
  • HACCP / GLOBALGAP / IFS / BRC / GMP
  • ISO/TS 16949 - Kvalitet u automobilskoj industriji
  • ISO/IEC 27001 - Bezbednost informacija
  • OHSAS 18001 - Bezbednost i zdravlje na radu

CE znak pokazuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa odredbama svih primenljivih direktiva EU. CE znak je obvezna vidljiva oznaka na proizvodu za koji postoji direktiva. Njime se pokazuje da proizvod zadovoljava sve temeljne zahteve donešene pojedinom direktivom i odgovarajućim homogenizovanim evropskim normama te potvrđuje da je ispoštovana procedura za sertifikovanje usklađenosti sa odgovarajućom direktivom. Proizvod koji nosi CE znak može biti slobodno distribuiran unutar zemalja članica Evropske unije. Ukoliko se na neki industrijski proizvod primjenjuje više direktiva, onda CE znak na tom proizvodu pokazuje da je proizvod usaglašen sa odredbama svih tih direktiva EU.

Proizvod koji ispunjava temeljne zahteve CE znakom označava proizvođač ili njegov zakoniti predstavnik u EU koji su tada za taj proizvod i odgovorni. CE znak ne zamenjuje druge znakove i nije usmeren prema korisniku nego prema nadzornim organima ili Institucijama za nadzor tržišta u zemljama EU. Sistemom CE označavanja regulisani su minimalni zahtevi za sigurnošću proizvoda.